Čarovné miesto

pre vaše deti

VIAC Info

Informacie o našom zariadení

O nás

Cenník

Informacie o cenách
Aktualne fotografie z našej škôlky

Galéria

Informacie o pravidelných akciách našej škôlky

Akcie

Vyhlasujeme súťaž „jeden mesiac zadarmo“

Stačí sa len zapojiť

Špeciálny prístup

Individuálne osobitosti

Kedy sa postaráme

o vaše deti?

Zdravá strava

Vlastná kuchyňa

V našom zariadení

nájdete

Jeho cieľom je vychovávať deti v súlade s ich individuálnymi osobitosťami. Prístup orientovaný na dieťa vytvára predpoklady pre efektívnejšiu prácu, podporuje samostatné učenie sa detí.

Prevádzka v našom zariadení je Po-Pia od 7:00 hod – 18:00 hod.

V našom zariadení máme vlastnú kuchyňu, pričom o stravu sa stará naša pani kuchárka. V skladbe stravy sa zameriavame na prvky zdravej výživy s vyšším podielom ovocia a zeleniny.

Strážený areál s množstvom zelene, vlastnú kuchyňu, jedáleň, dve triedy, samostatnú spálňu, veľké detské ihrisko, trávnatú plochu s preliezkami, a dopravné ihrisko.

Materská škola Čarovný domček

 je zaradená do sieti škôl a školských zariadení, spĺňa všetky hygienické a požiarne predpisy, ako aj požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pracujú u nás iba kvalifikované učiteľky s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré rozvíjajú schopnosti detí na tej najvyššej profesionálnej úrovni.

 

Sme oprávnení vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania o vaše deti sa starajú výhradne kvalifikovaní pedagógovia. Naša MŠ je zameraná na predčitateľskú gramotnosť, samozrejmosťou je komunikácia s rodičmi. Denne poskytujeme informácie o stravovaní, spánku a činnostiach detí.

Mesačný poplatok

Vek: 2 - 3 rokov

Cena: 310 eur

+ 2€ stravná jednotka/deň

Mesačný poplatok

Vek: 3 - 5 rokov

Cena: 270 eur

+ 2€ stravná jednotka/deň

Mesačný poplatok

pre súrodencov

480€

2-3 rokov

310 €

mesačný poplatok

3-6 rokov

270 €

mesačný poplatok

Súrodenci

480 €

mesačný poplatok

GALÉRIA

23 - 24. Marec. 2017

20. Decembra. 2016

10. Január. 2017

Vianočná besiedka

Milí rodičia, dňa 20.12.2016 sa uskutoční vianočná besiedka. Detičky si pripravili pre vás pekný program.

Deň otvorených dverí

Kurz korčuľovania

Milý rodičia, srdečne vás pozývame na dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať v dňoch od 20.3. do 24.3.2017 v čase od 9:00 do 17:00.

Detičky sa zúčastnili kurzu korčuľovania v Hamuliakove.

,,Silnou stránkou školy bolo kvalitné a premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích činností, založené na dôkladnej pedagogickej diagnostike. Pozitívom bolo aj cielené, komplexné rozvíjanie psychomotorických, učebných, komunikatívnych a sociálnych kompetencií detí. Príkladná úroveň výchovy a vzdelávania, osobnostne orientovaný a partnerský prístup učiteliek, tvorivá pracovná atmosféra a pokojné prostredie boli dôsledkom kvalitného pedagogického riadenia. Zriaďovateľom vytvorené personálne a materiálno-technické podmienky vplývali na celkove veľmi dobrú úroveň školy.“

 

Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti

v Súkromnej materskej škole Čarovný domček, Hrubá Borša 105.

Ako k nám prihlásiť vaše dieťa?

Zaslaním e-mailu na adresu: carovnydomcek@gmail.com

Telefonicky na mob. čísle: +421 (903) 563 400, +421 (903) 436 230

Milí rodičia prihlášky na nový školský rok 2017/2018 sa podávajú od 13.04.2017.

Neváhajte, kontaktujte nás, posledné voľné miesta čakajú práve na vás. Teší sa na vás kolektív MŠ Čarovný domček.

 

Finálny školský vzdelávací program 2016. PDF

^

Adresa: Hrubá Borša 105, 92523  Telefón: + 421 (903) 563 400

+ 421 (903) 436 230   |   Email: carovnydomcek@gmail.com (zariadenie sa nachádza cca 8 km od Senca)

viac noviniek

Zobraziť na mape

Adresa: Hrubá Borša 105, 92523  Telefón: + 421 (903) 563 400

+ 421 (903) 436 230   |   Email: carovnydomcek@gmail.com

(zariadenie sa nachádza cca 8 km od Senca)

Adresa: Hrubá Borša 105, 92523

+ 421 (903) 563 400

+ 421 (903) 436 230

Email: carovnydomcek@gmail.com

(zariadenie sa nachádza cca 8 km od Senca)

Adresa: Hrubá Borša 105, 92523

 + 421 (903) 563 400

 + 421 (903) 436 230

Email: carovnydomcek@gmail.com