ČAROVNÉ MIESTO
PRE VAŠE DETI

Viac Info
butterfly image vector
boy image vectorgirl image vector
Chcete k nám prihlásiť vaše dieťa?
TU sa dozviete ako :)

ŠPECIÁLNY PRÍSTUP

Individuálne osobitosti

Jeho cieľom je vychovávať deti v súlade s ich individuálnymi osobitosťami. Prístup orientovaný na dieťa vytvára predpoklady pre efektívnejšiu prácu, podporuje samostatné učenie sa detí.

KEDY SA POSTARÁME?

o Vaše deti

Prevádzka v našom zariadení je Po-Pia od 7:00 hod – 18:00 hod.

ZDRAVÁ STRAVA

Vlastná kuchyňa

V našom zariadení máme vlastnú kuchyňu, pričom o stravu sa stará naša pani kuchárka. V skladbe stravy sa zameriavame na prvky zdravej výživy s vyšším podielom ovocia a zeleniny.

V NAŠOM ZARIADENÍ

nájdete

Strážený areál s množstvom zelene, vlastnú kuchyňu, jedáleň, dve triedy, samostatnú spálňu, veľké detské ihrisko, trávnatú plochu s preliezkami, a dopravné ihrisko.

Materská škola Čarovný domček

je zaradená do sieti škôl a školských zariadení, spĺňa všetky hygienické a požiarne predpisy, ako aj požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pracujú u nás iba kvalifikované učiteľky s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré rozvíjajú schopnosti detí na tej najvyššej profesionálnej úrovni.

Sme oprávnení vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania o vaše deti sa starajú výhradne kvalifikovaní pedagógovia. Naša MŠ je zameraná na predčitateľskú gramotnosť, samozrejmosťou je komunikácia s rodičmi. Denne poskytujeme informácie o stravovaní, spánku a činnostiach detí.

image about
2-3 rokov

310 €

mesačný poplatok

Mesačný poplatok
Vek: 2 - 3 rokov
Cena: 310 eur
+ 2€ stravná jednotka/deň

3-6 rokov

270 €

mesačný poplatok

Mesačný poplatok
Vek: 3 - 5 rokov
Cena: 270 eur
+ 2€ stravná jednotka/deň

Súrodenci

480 €

mesačný poplatok

Mesačný poplatok
pre súrodencov
480€

Viac fotografií nájdete na Facebooku
08. Február. 2019

Deň otvorených dverí

Milí rodičia pozývame vás na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v našej materskej škole v dňoch 8 a 9 apríla 2019 v čase od 9:00 do 11:30 , od 15:00 do 17:00. Tešíme sa na vás :), Kolektív MŠ

08. Február. 2019

Karneval

Milí rodičia dňa 15.2.2019 budú mať deti v materskej škole karneval.
Tešíme sa na Vás :)

05. December. 2019

Mikuláš

Milí rodičia, dňa 5.12.2017 príde do našej MŠ Mikuláš.

,Silnou stránkou školy bolo kvalitné a premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích činností, založené na dôkladnej pedagogickej diagnostike. Pozitívom bolo aj cielené, komplexné rozvíjanie psychomotorických, učebných, komunikatívnych a sociálnych kompetencií detí. Príkladná úroveň výchovy a vzdelávania, osobnostne orientovaný a partnerský prístup učiteliek, tvorivá pracovná atmosféra a pokojné prostredie boli dôsledkom kvalitného pedagogického riadenia. Zriaďovateľom vytvorené personálne a materiálno-technické podmienky vplývali na celkove veľmi dobrú úroveň školy.“

Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti
v Súkromnej materskej škole Čarovný domček, Hrubá Borša, Maloboršanská ul. 105/12

Ako k nám prihlásiť vaše dieťa?

Zaslaním e-mailu na adresu: carovnydomcek@gmail.com
Telefonicky na mob. čísle: +421 (903) 563 400

Milí rodičia prihlášky na nový školský rok 2019/2020 sa podávajú od Apríla 2019.
Neváhajte, kontaktujte nás, posledné voľné miesta čakajú práve na vás.
Teší sa na vás kolektív MŠ Čarovný domček.

Finálny školský vzdelávací program 2016. PDF