Čarovné miesto

pre vaše deti

VIAC Info

Informacie o našom zariadení

O nás

Cenník

Informacie o cenách
Aktualne fotografie z našej škôlky

Galéria

Informacie o pravidelných akciách našej škôlky

Akcie

Chcete k nám prihlásiť vaše dieťa?

Tu sa dozviete ako :)

Špeciálny prístup

Individuálne osobitosti

Kedy sa postaráme

o vaše deti?

Zdravá strava

Vlastná kuchyňa

V našom zariadení

nájdete

Jeho cieľom je vychovávať deti v súlade s ich individuálnymi osobitosťami. Prístup orientovaný na dieťa vytvára predpoklady pre efektívnejšiu prácu, podporuje samostatné učenie sa detí.

Prevádzka v našom zariadení je Po-Pia od 7:00 hod – 18:00 hod.

V našom zariadení máme vlastnú kuchyňu, pričom o stravu sa stará naša pani kuchárka. V skladbe stravy sa zameriavame na prvky zdravej výživy s vyšším podielom ovocia a zeleniny.

Strážený areál s množstvom zelene, vlastnú kuchyňu, jedáleň, dve triedy, samostatnú spálňu, veľké detské ihrisko, trávnatú plochu s preliezkami, mini zoo a záhradkou a pribudne dopravné ihrisko.

Materská škola Čarovný domček

 je zaradená do sieti škôl a školských zariadení, spĺňa všetky hygienické a požiarne predpisy, ako aj požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pracujú u nás iba kvalifikované učiteľky s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré rozvíjajú schopnosti detí na tej najvyššej profesionálnej úrovni.

 

Sme oprávnení vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania o vaše deti sa starajú výhradne kvalifikovaní pedagógovia. Naša MŠ je zameraná na predčitateľskú gramotnosť, samozrejmosťou je komunikácia s rodičmi. Denne poskytujeme informácie o stravovaní, spánku a činnostiach detí.

Mesačný poplatok

Vek: 2 - 3 rokov

Cena: 310 eur

+ 2€ stravná jednotka/deň

Mesačný poplatok

Vek: 3 - 5 rokov

Cena: 270 eur

+ 2€ stravná jednotka/deň

Mesačný poplatok

pre súrodencov

480€

2-3 rokov

310 €

mesačný poplatok

3-6 rokov

270 €

mesačný poplatok

Súrodenci

480 €

mesačný poplatok

GALÉRIA

7. December. 2016

20. Decembra. 2016

10. Január. 2017

Vianočná besiedka

Milí rodičia, dňa 20.12.2016 sa uskutoční vianočná besiedka. Detičky si pripravili pre vás pekný program.

Príde k nám Mikuláš

Kurz korčuľovania

Milý rodičia, dňa 7.12.2016 sa bude v našej materskej škole konať ,,Mikuláš,,. Detičky sa povozia na poníkoch a Mikuláš rozdá balíčky.

Detičky sa zúčastnia kurzu korčuľovania v Hamuliakove.

,,Silnou stránkou školy bolo kvalitné a premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích činností, založené na dôkladnej pedagogickej diagnostike. Pozitívom bolo aj cielené, komplexné rozvíjanie psychomotorických, učebných, komunikatívnych a sociálnych kompetencií detí. Príkladná úroveň výchovy a vzdelávania, osobnostne orientovaný a partnerský prístup učiteliek, tvorivá pracovná atmosféra a pokojné prostredie boli dôsledkom kvalitného pedagogického riadenia. Zriaďovateľom vytvorené personálne a materiálno-technické podmienky vplývali na celkove veľmi dobrú úroveň školy.“

 

Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti

v Súkromnej materskej škole Čarovný domček, Hrubá Borša 105.

Ako k nám prihlásiť vaše dieťa?

Zaslaním e-mailu na adresu: carovnydomcek@gmail.com

Telefonicky na mob. čísle: +421 (903) 563 400, +421 (903) 436 230

Milí rodičia prihlášky na nový školský rok 2016/2017 sa podávajú od 15.04.2016.

Neváhajte, kontaktujte nás, posledné voľné miesta čakajú práve na vás. Teší sa na vás kolektív MŠ Čarovný domček.

 

Finálny školský vzdelávací program 2016. PDF

^

Adresa: Hrubá Borša 105, 92523  Telefón: + 421 (903) 563 400

+ 421 (903) 436 230   |   Email: carovnydomcek@gmail.com (zariadenie sa nachádza cca 8 km od Senca)

viac noviniek

Zobraziť na mape

Adresa: Hrubá Borša 105, 92523  Telefón: + 421 (903) 563 400

+ 421 (903) 436 230   |   Email: carovnydomcek@gmail.com

(zariadenie sa nachádza cca 8 km od Senca)

Adresa: Hrubá Borša 105, 92523

+ 421 (903) 563 400

+ 421 (903) 436 230

Email: carovnydomcek@gmail.com

(zariadenie sa nachádza cca 8 km od Senca)

Adresa: Hrubá Borša 105, 92523

 + 421 (903) 563 400

 + 421 (903) 436 230

Email: carovnydomcek@gmail.com