Čarovné miesto

pre vaše deti

"Najväčšie dary, ktoré môžete dať svojim deťom, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti."

Viac Info

Čarovné miesto

pre vaše deti
Viac Info
boy image vectorgirl image vector
Chcete o nás vedieť viac?
Sme na facebooku

Vitajte v Čarovnom Domčeku

v súkromnej materskej škole

Špeciálny prístup

Naším cieľom je vychovávať deti v súlade s ich individuálnymi osobitosťami. Prístup orientovaný na dieťa vytvára predpoklady pre efektívnejšiu prácu, podporuje samostatné učenie sa detí.

Kedy sa postaráme?

Naša škôlka je otvorená počas pracovných dní, v čase od 7:00 do 18:00 hod. Prevádzka škôlky je zabezpečená aj v čase letných prázdnin, počas ktorých sa naše brány zatvoria len na tri týždne.

Naša vlastná kuchyňa

V našom zariadení máme vlastnú kuchyňu, pričom o stravu sa stará naša pani kuchárka. V skladbe stravy sa zameriavame na prvky zdravej výživy s vyšším podielom ovocia a zeleniny.

Naše prostredie

Čarovný domček sa nachádza v prostredí s množstvom zelene. Nájdete tu veľké detské ihrisko s trávnatou plochou s preliezkami a dopravné ihrisko. Areál škôlky je nepretržite strážený.

Sme zaradení do siete škôl a školských zariadení

Materská škola Čarovný domček je oprávnená vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Kolektív škôlky tvoria kvalifikovaní pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí rozvíjajú schopnosti detí na najvyššej profesionálnej úrovni. Spĺňame všetky normy, hygienické a požiarne predpisy, ako aj požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia.

školský vzdelávací program

Cenník

Mesačné poplatky pre školský rok 2021/2022.
Anglický jazyk, športové a hudobné krúžky sú zahrnuté v cene mesačných poplatkov.
3-6 rokov

330 €

Poldenná starostlivosť 230 €

Poplatok za stravu
+ 3,50 EUR / deň
Ceny sú platné pre školský rok 2021/2022

2-3 rokov

370 €

Poldenná starostlivosť 270 €

Poplatok za stravu
+ 3,50 EUR / deň
Ceny sú platné pre školský rok 2021/2022

Súrodenci

570 €

Poldenná starostlivosť 450 €

Poplatok za stravu
+ 3,50 EUR / deň za dieťa
Ceny sú platné pre školský rok 2021/2022

Viac fotografií nájdete na Facebooku

Čo je nové

v našom čarovnom svete
Január 2021

Naša škôlka na Facebooku

Január je plný noviniek a jednou z nich je skutočnosť, že Čarovný domček spustil svoju Facebook stránku, aby bol bližšie k Vám, rodičom. Staňte sa našim fanúšikom, sledujte čo sa u nás deje a odoberajte novinky z čarovného sveta našej škôlky.

Február 2021

Nový Čarovný domček

Február bude plný zmien. Nielen našim najmenším prinášame nový Čarovný domček a množstvo krásnych prekvapení v ňom. Nové edukačné aktivity, pomôcky, hračky a ďalšie prekvapenia.

Apríl 2021

Dni otvorených dverí 2021

Milí rodičia, pozývame Vás na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v našej škôlke počas dvoch dní, konkrétne 22. a 23. apríla 2021. Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácií Vás prosíme o rezerváciu konkretného času prostredníctvom emailu. Tešíme sa na Vás.

,,Silnou stránkou školy je kvalitné a premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích činností, založené na dôkladnej pedagogickej diagnostike. Pozitívom je aj cielené, komplexné rozvíjanie psychomotorických, učebných, komunikatívnych a sociálnych kompetencií detí. Príkladná úroveň výchovy a vzdelávania, osobnostne orientovaný a partnerský prístup učiteliek, tvorivá pracovná atmosféra a pokojné prostredie boli dôsledkom kvalitného pedagogického riadenia. Zriaďovateľom vytvorené personálne a materiálno-technické podmienky vplývali na celkove veľmi dobrú úroveň školy.“

Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti
v súkromnej MŠ Čarovný domček, Maloboršanská ul. 105/12, Hrubá Borša

Ako k nám prihlásiť vaše dieťa?

Prihlášku na prijatie dieťaťa do materskej školy prosím vytlačte, vyplňte, podpíšte a dajte potvrdiť lekárovi.
Priniesť ju môžete osobne, poslať poštou alebo emailom*.
*original prihlášky je možné odovzdať dodatočne, pri nástupe do škôlky
Prihláška na šk. rok 2021/2022

Milí rodičia,
prihlášky na školský rok 2021/2022 sa podávajú do 30.mája 2021
Neváhajte, kontaktujte nás, posledné voľné miesta čakajú práve na vás.
Teší sa na vás kolektív MŠ Čarovný domček.